امضا تفاهم نامه همکاری آکادمی لاغری تهران و موسسه فراشاد

امضا تفاهم نامه همکاری آکادمی لاغری تهران و موسسه فراشاد

کادمی لاغری تهران حمایت همه جانبه خود را از فعالیت های موسسه فراشاد اعلام کرد. در نشست مشترکی که با حضور هیات مدیره آکادمی لاغری تهران و مدیران انجمن فراشاد شکل گرفت؛ هیات مدیره آکادمی ضمن قدردانی از فعالیت های خیرخواهانه و ارزش آفرین فراشاد حمایت خود را از طرح های موسسه به خصوص در حوزه سلامت و پیشگیری اعلام کردند. در پایان این جلسه تفاهم همکاری بین طرفین امضا و مقرر شد فراشاد بتواند از تمامی ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری این مجموعه استفاده نماید