Image
فراشاد یک کسب و کار اجتماعی است که قصد دارد در کنار کسب در آمد و ثروت آفرینی ، ازطریق توسعه شادی علمی تاثیر مثبتی بر روی انسان ها و جامعه جهانی داشته باشد.فراشاد میخواهد با افزایش آگاهی و ارتقاء سلیقه مردم ترازویی باشد برای تشخیص فعالیت علمی شادی آفرین از فعالیت های غیر فرهنگی و هجو. در حال حاضر فراشاد ، اولین و جامع ترین پلتفرم ایرانی است که در زمینه انتشار محتوا و اطلاعات فعالین حوزه شادی و نشاط اجتماعی و همچنین معرفی برنامه های استاندارد شادی آفرین مشغول به فعالیت است.

چگونه کمک کنم ؟

شما هم می توانید به ترویج شادی کمک کنید !